Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten? Hans Jansen

Dit boek is een herziene uitgave van het in 2006 uitgekomen boek ‘Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme’. Verkrijgbaar in de (web)winkel van Chr. Boeksjop Rinnah! Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789088971099/waarom-mag-israel-niet-bestaan.html

In 1974 schrijft Golda Meir in haar autobiografie My Life: ‘Ik heb er nooit aan getwijfeld, geen ogenblik, dat het werkelijke doel van de Arabische staten altijd de totale vernietiging van de staat Israël is geweest, en dat is het nog. En dat zelfs als wij ver achter de linies van 1967 tot een miniatuur enclave waren teruggetrokken, zij toch zouden hebben geprobeerd die uit te roeien, en ons tegelijkertijd.’ 

Meer dan dertig jaar later is er niet veel veranderd. Op 26 oktober 2005 zei Mahmoud Ahmadinejad, de president van Iran, namens alle ayatollahs: ‘De staat Israël moet niet alleen worden vernietigd, maar zal ook van de kaart worden geveegd! ‘Sindsdien heeft hij dit talrijke keren herhaald. Waarom zweeg de hele Arabische wereld in het Midden-Oosten oorverdovend over de toespraken van Ahmadinejad? Omdat hij keurig de heersende opvatting vertolkte van islamitische wetenschappers, politici en geestelijke leiders in het Midden-Oosten, voor wie Israël géén bestaansrecht heeft en daarom uiteindelijk moet worden vernietigd. Het is een uiterst naïeve misvatting van Europese en Amerikaanse politici te denken dat alleen terreurgroepen als Hezbollah en Hamas dit doel voor ogen staat. Waarom is de overtuiging dat Israël uiteindelijk géén bestaansrecht heeft en daarom van de kaart geveegd moet worden onder moslims (wetenschappers, hoogleraren, leraren, politici, imams, juristen, journalisten, columnisten, cartoonisten en makers van radio- en televisieprogramma’s) zó wijdverspreid in het hele Midden-Oosten?

De auteur stelt dat het Midden-Oosten conflict het simpelst te verklaren probleem op de hele aarde is, maar tegelijkertijd het moeilijkst om op te lossen.’Het gaat kort gezegd hierom: Israël wil graag bestaan en de rechten van de Palestijnen om een eigen staat te hebben, erkennen. De Palestijnen en veel andere moslims en Arabieren erkennen echter níet het bestaansrecht van de joodse staat Israël.’

boek Israel

Advertisements

Nieuw: Johannes de Heer liederen van Joke Buis op vinyl!

NIEUW: Johannes de Heer studio lp van JOKE BUIS!

Ecovata heeft voor de 1e keer sinds 20 jaar weer een elpee van een Nederlandse artiest in distributie: Joh. de Heer liederen van Joke Buis op vinyl. Informeer ernaar bij Chr. Boeksjop Rinnah! http://www.rinnah.nl

Inhoud:
Velen zijn er mee opgegroeid, anderen hebben er een (voor)oordeel over, maar iedereen kent ze: de liederen uit de Johannes de Heer-bundel.
Deze liederen spelen een grote rol in het leven van Joke. Als kind bezocht Joke een evangelische gemeente in Den Haag, waar deze liederen werden gezongen. Haar opa was daar organist. Maar het is niet bij nostalgie gebleven. Deze liederen hebben Joke tijdens haar tienerjaren op een opmerkelijke manier gesteund. En tot op de dag van vandaag duiken deze teksten en melodieën geregeld op in haar hoofd en hart.

Kant A
1.     Heer, ik hoor van rijke zegen
2.     Stromen van zegen
3.     Al de weg (leidt mij mijn Heiland)
4.     Welk een Vriend is onze Jezus
5.     De stad met paarlen poorten

Kant B
6.     Ik zie een poort wijd open staan
7.     Geef de Heiland ’t roer in handen
8.     Veilig in Jezus’ armen – live met brassband ‘Together We’re One’
9.     Geen andere pleitgrond (Jezus, Uw Naam zij d’ hoogste eer)
10.  Grijp toch de kansen (door God u gegeven)

Incl. gratis downloadcard van alle mp3’s van de Johannes de Heer studio sessies

Joke Buis LP

Dagboek Iedere dag een nieuw begin. Dagelijks op weg met het Liedboek

Dit boek helpt het Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloof- en gebedsleven. Het bevat 365+ verrassende en inspirerende meditaties en gedachten bij liederen, geschreven door diverse auteurs. Verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah! Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789023928683/iedere-dag-een-nieuw-begin.html

Inhoud:

Dit boek biedt verschillende ingangen om het Liedboek te gebruiken in het persoonlijke geloofs- en gebedsleven. De thematische insteek, waarbij thema’s als dank, bevrijding, verwondering en woede aan bod komen, maakt het mogelijk snel een serie liederen en meditaties te vinden die aansluit bij de persoonlijke situatie. De 52 thema’s worden elk in zeven dagen behandeld, wat het gebruik van dit boek als een dagboek in de hand werkt. Auteurs uit verschillende kerkgenootschappen en contexten verzorgden verrassende, ontroerende en bijzondere invalshoeken bij de liederen. Een register op liednummer, ten slotte, maakt dat dit boek ook als een naslagwerk kan dienen. Ook kunnen de dagstukjes uitstekend dienst doen als vergaderopening.

Met bijdragen van Nienke van Andel, Wim Ruessink, Kees Baggerman, Marrit Bassa, Aviva Boissevain, Judith Cooiman, Harrie de Hullu, Rosaliene Israël, Marloes Meijer, Rinske Scholten, Martin Snaterse, Jan Willem Stam en Ingrid de Zwart.

Nienke van Andel doet promotie-onderzoek naar de totstandkoming van het nieuwe Liedboek. De overige medewerkenden zijn als kerkmusicus of predikant werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Iedere dag een nieuw begin

Het drievoudige snoer – Nelson Foendoe

Maatschappelijke problemen houden iedereen bezig: politici, consumenten, managers. De ene groep wil meer marktconforme oplossingen, de andere wil meer bemoeienis van de overheid. In de loop van de tijd heeft men op alle mogelijke manieren het accent verlegd, echter zonder bevredigend resultaat. Het boek ‘Het drievoudige snoer. Hoe je effectief je beroep kunt integreren met je geloof’ van Nelson Foendoe is verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah! Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789990419122/drievoudige-snoer.html

Inhoud:

In het Drievoudige snoer, legt de schrijver uit waarom zowel de markt als de overheid in gebreke blijven. De ontbrekende elementen zijn terug te vinden in de persoon van Jezus Christus. Een nieuw leven in Christus voegt waarde toe aan het marktdenken en het functioneren van de overheid. Het voorbeeld van Almolonga in Guatemala is tekent zich nadrukkelijk af. Voor de jaren 70 vierden angst, armoede en criminaliteit hoogtij in deze stad. Door de kracht van God sloeg de situatie daarna helemaal om, zowel in materieel als in geestelijk opzicht. Gezinnen werden herenigd, boeren gezegend met overvloedige oogsten en gevangenissen liepen leeg. In dit boek onthult de schrijver hoe dit in zijn werk is gegaan en wellicht weer kan gaan.

Nelson Foendoe (1946) is van huis uit werktuigbouwer. In 1984 heeft hij een eerstegraads onderwijsbevoegdheid gehaald in macro-economie en statistiek en heeft tot zijn pensionering Algemene Economie gedoceerd om de bovenbouw van het HAVO en het VWO. In 2004 werd hij benoemd tot voorganger van Iglesia Bida Nobo te Rio Canario op Curacao waar hij tot op heden dient.

Opmaak 1

Binnenkort verwacht: Handboek voor gebed. Bezinning en handreiking voor in de praktijk

Alles over gebed in één boek: informatie, bezinning en vooral uitnodiging om het eigen gebedsleven een nieuwe impuls te geven. ‘Handboek voor gebed’ zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij Chr. Boeksjop Rinnah! Speciale actieprijs: tot 1 mei 2015 €18,50, daarna €22,50. Verschijnt ca: april 2015

Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789023928652/handboek-voor-gebed.html

Inhoud:

Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. ‘Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel’, aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi.
Dit handboek biedt inspiratie om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in de grotere verbanden van kerk en gemeente. Het is zowel bezinnend als uitnodigend voor de praktijk. Op een verfrissende manier worden oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld. Door de kerkelijke breedte van de auteurs en de veelheid aan invalshoeken biedt dit boek een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie.

Jan Minderhoud is theoloog en actief in de gebedsbeweging, met name vanuit het Evangelisch Werkverband. Verder heeft hij een praktijk als supervisor, coach en counselor en is hij betrokken bij het pastoraat voor bevrijding en genezing.
Medewerking verlenen o.a. ds. M.D. Geuze, dr. Theo van Campen, ds. Klaas van de Kamp, prof.dr. Jan Hoek, Lucré de Man-van Putten, ds. Ron van der Spoel, Matthijs Vlaardingerbroek en ds. Lex Boot. 

Handboek voor gebed

 

Refomeisje – Annemarie van Heijningen-Steenbergen

In ‘Refomeisje’ kruipt Annemarie in de huid van het meisje dat ze was. Met een mengeling van verwondering en dankbaarheid kijkt ze terug naar de kerk en de omgeving waarin zij tot geloof kwam. Een persoonlijk relaas, kwetsbaar, spiegelend en liefdevol. Verkrijgbaar in de (web)winkel van Chr. Boeksjop Rinnah! Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789023928560/refomeisje.html

Inhoud:

‘Ik ben geboren op het erf van het verbond en mijn moeder zei dat dit een voorrecht was. Dat wilde ik graag geloven. Stel je voor, dat ik niet geboren was op het erf van het verbond. Dan was ik opgegroeid in de wereld, zonder God of gebod. Dan had ik nooit geweten dat ik een nieuw hart nodig had. Ik moest er niet aan denken.’

De beschrijving van de refocultuur is herkenbaar voor ‘insiders’, maar ook boeiend voor mensen die niet in deze cultuur zijn opgegroeid. ‘Refomeisje’ is een boek dat tot nadenken stemt en gespreksstof oplevert.

Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977), getrouwd en moeder van drie kinderen, is schrijfster en columnist. Ze publiceerde een jaar lang op de website van Margriet en schrijft momenteel in Visie en in het Reformatorisch Dagblad.

Refomeisje

Jeugdboek Michiel de Ruyter – K. Norel

K. Norel vertelt in deze klassieker het verhaal van een eenvoudige man uit het volk die niets liever wil dan een rustig burgerbestaan leiden, maar tegen wil en dank tot de hoogste posten wordt geroepen. Verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah. Voor meer informatie en om te bestellen, zie: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789026621130/michiel-de-ruyter.html

Inhoud:

Michiel Adriaanszoon de Ruyter heeft dertig jaar lang op zee gevaren en nu is het welletjes. Hij heeft dankzij de koopvaardij een mooi kapitaaltje opgebouwd en wil nu aan wal blijven. Maar dan breekt de derde Engelse oorlog uit en blokkeren de Engelsen de scheepvaart naar Zeeland. Michiel is verontwaardigd, en nog meer als hij te horen krijgt dat hij is voorgedragen om als admiraal met een vloot naar het Kanaal te varen om de strijd met de Engelsen aan te gaan. Met tegenzin stemt hij toe, maar zodra het eerste Engelse schip in zicht komt, stort hij zich vol overgave op het avontuur.

Michiel de Ruyter