Geheel vernieuwd en geactualiseerd: Wereld zonder contant geld. De komst van de transitie – Robin de Ruiter

In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die in het verleden gekend hebben om ons heen afbrokkelen. We leven in een verscheurde samenleving waarin gemeenschappelijke waarden en normen vervagen of niet meer aanwezig zijn. Velen vragen zich af: “Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?” Men krijgt geen hoogte van wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Dit unieke boek probeert hierin wat inzichten te verschaffen. ‘Wereld zonder contant geld’ van Robin de Ruiter is verkrijgbaar in onze (online)winkel! Voor meer informatie en om te bestellen, zie: https://www.rinnah.nl/nl/product/9789079680528/wereld-zonder-contant-geld.html

Inhoud:

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. Spoedig zal het gedaan zijn met onze vrijheid.

Een totale integratie van mens en techniek is gepland. Het moment dat deze ontwikkelingen onomkeerbaar zullen worden wordt de ‘Transitie’ of ‘Paradigma-verandering’ genoemd; een technocratische dictatuur waarin geen individuele keuzemogelijkheid meer bestaat.

De aanloop naar de Transitie, waarover diverse leidinggevenden in de politiek en media al langer melding maken, is al eeuwen geleden begonnen. De schokgolven die voortkomen uit de drastische veranderingen van de Transitie zullen geen regio, geen samenleving onberoerd laten. De ontreddering veroorzaakt een complete verbreking met de tot dan toe geldende stelsels van intermenselijke relaties en geloofsovertuigingen. Nederland is het land waar de ‘Transitie’ zal aanvangen!

In dit boek wordt op een rij gezet en geanalyseerd hoe de Transitie tot stand gekomen is en hoe het feitelijk werkt. Wie er aan de knoppen zitten en wie belang hebben bij deze totale integratie. Ook op de vraag over wat voor toekomst ons te wachten staat, krijgt de lezer antwoord.

Deze publicatie is een betoog; het resultaat van een serie gesprekken gevoerd met een ‘ingewijde’. Het spreekt vanzelf dat deze bron anoniem blijft om deze ‘insider’ te beschermen tegen mogelijke wraakacties en wreedheden van degenen die de meedogenloze onderdrukking van de mensheid ten doel hebben.

Dit unieke boek gaat niet over personen, politiek, ras of geloof. Het boek probeert de situatie duidelijk te maken waarin wij allemaal terechtgekomen zijn. Aangezien er in deze publicatie een werkelijkheid beschreven wordt die men niet gemakkelijk onder ogen ziet of wil zien, kan het voor sommigen af en toe confronterend zijn.

Recensie(s)
Volgens de – anonieme – auteur is sinds ruim tweehonderd jaar een groep bankiers bezig bewust een greep op de wereld te krijgen door geld te scheppen en af en toe de kredietkraan dicht te draaien. Dit zien we ook bij het bij de nazi’s zo geliefde ‘De protocollen van de Wijzen van Zion’, en het meer recent verschenen ‘De Boogeyman’ (2008)* van Stuivenberg. De auteur baseert zich op uitlatingen van deze bankiers zelf, waaronder Alan Greenspan, John Maynard Keynes en anderen. En dat is niet niks. En hij trekt het lijntje door. Deze meesters in het manipuleren van de economie zitten ook achter de verregaande automatisering die allerlei netten linkt aan ‘Het Systeem’. Ze zullen onder dwang van crisis en angst ons laten kiezen voor het inbrengen van een chip. Daarna functioneren wij als bijen in een korf. Het ideaal van de oude Plato op wereldschaal. Kortom, wij zijn verregaand bezig de sigaar te worden. Weg democratie, weg privacy. Dit alles wordt ons gebracht in duidelijk Nederlands, leest als een trein en zet ons aan het denken. Het is maar dat u het weet. De bewijsvoering is niet overal even sterk. Dat geeft te denken. Maar interessant is het, en er zijn ongetwijfeld lezers voor. 

Drs. H.H.M. Meyer

Verschenen: 2009. Geheel vernieuwde en geactualiseerde uitgave: februari: 2016.

Wereld in contant geld

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s