Vaderhart, Vaders in de Bijbel – Ds. B. Labee

Vaderdag tip!

Vaderhart

In dit boek komen zestien vaders uit het Oude Testament en Nieuwe Testament voor het voetlicht. We lezen van een goddeloze vader en een godvrezende zoon. Ook het omgekeerde vinden we terug in de Bijbel: een godvrezende vader en een goddeloze zoon. Sommige vaders in Gods Woord zijn tot een lichtend voorbeeld voor vaders ‘van alle eeuwen en plaatsen’. In andere vaders komt het gebrekvolle van het vaderschap nadrukkelijk aan de orde.
Een goede vader heeft hart voor zijn kind. Wel hebben alle vaders van nature een verdorven hart. Maar wat een wonder als een aardse vader uit genade door de Middelaar verzoend mag zijn met God de Vader. Christus leert Zijn Kerk iets kennen van het Vaderhart van God, de laatste Vader waarmee dit boek besluit.

Verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789033126093/vaderhart.html

Advertisements

Als een Vader – L. Button

Als een vader

God is als een vader. Het beeld dat je van je vader hebt, bepaalt dus hoe je God ziet. Wat moet je doen als dat beeld beschadigd is? Lin Button legt in dit boek uit wat de gevolgen kunnen zijn:
– Onze wil wordt verlamd, passief of gebogen naar anderen
– Hoop verandert in wanhoop of overmoed
– We verliezen het contact met de verlangens van ons hart
– We vinden het moeilijk om gezonde grenzen te stellen
Lin beschrijft waarom de onbewuste beelden in ons hart zoveel invloed hebben op onze persoonlijkheid, hoe ze ons blokkeren om te worden zoals we zijn bedoeld, maar ook hoe ze kunnen veranderen als we ze met Jezus doorwerken. Hij verlost ons niet alleen van zonden, maar wil ook de wonden in onze ziel genezen. Aan de hand van Bijbelse voorbeelden en illustraties laat Lin zien hoe dit werkt.
Ieder hoofdstuk bevat praktisch onderwijs, persoonlijke verhalen, uitgebreide gebeden en bezinnings Рof gespreksvragen. Dit boek is zowel bedoeld voor persoonlijk gebruik als in een kleine groep. 

Lin Button heeft al meer dan dertig jaar een counselingpraktijk in Londen. Ze is coördinator van het pastoraat in de staf van All Saints (Londen). Daarnaast leidt ze in verschillende Europese landen samen met het team van de Healing Prayer School conferenties over innerlijke genezing. In Nederland is zij bekend van de conferenties van stichting Toerusting Pastorale Zorg, New Wine en 25+.

Verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah: http://www.rinnah.nl/nl/product/9789072698001/als-een-vader.html